Detail projektu

Výzvy digitální transformace v podmínkách globalizace

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Projekt se zaměřuje na nové výzvy digitální transformace v podmínkách globalizace z hlediska témat doktorských prací. Rešerše odborných zdrojů potvrdila terminologický soulad, přínosem bude propojení jednotlivých doktorských témat s ohledem na digitální transformaci a globalizaci.

Označení

FP-J-19-5909

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

KRULJACOVÁ, A. Quality and Evaluation of Higher Education: Models of Evaluation of Quality and Students's Feedback Used at Brno University of Technology. In Educational Alternatives. Educational Alternatives. 2019. p. 1-13. ISSN: 1314-7277.
Detail

DOMANIŽOVÁ, P. Obchodní model jako inovační nástroj ve světě digitalizace. In Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Fakulta podnikatelská, Vysoké Učení Technické v Brně, 2019. s. 32-45. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail

TESAŘOVÁ, M. Manufacturing industry's digital transformation. Setting the criteria for evaluating the innovation potential of companies in the Czech Republic. In Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020. p. 230-239. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Are smart service manufacturing providers different in cooperation and innovation flexibility, in innovation performance and business performance from non-smart service manufacturing providers?. Engineering Management in Production and Services, 2020, vol. 12, no. 4, p. 105-116. ISSN: 2543-6597.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Digital support to external sustainability communication in self-adhesive labelling industry. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2020, vol. 7, no. 3, p. 2109-2125. ISSN: 2345-0282.
Detail

DOMANIŽOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F.; KUBA, K. Business models, strategy and innovation in the new world of digitization. Littera Scripta, 2020, vol. 13, no. 1, p. 1-15. ISSN: 1805-9112.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; KRULJACOVÁ, A. The Impact of Digital Transformation on Quality Management: A Case Study in the Manufacturing Industry. In MMK 2019 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2019, 2020. p. 64-70. ISBN: 978-80-87952-31-3.
Detail