Project detail

Výzvy digitální transformace v podmínkách globalizace

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Projekt se zaměřuje na nové výzvy digitální transformace v podmínkách globalizace z hlediska témat doktorských prací. Rešerše odborných zdrojů potvrdila terminologický soulad, přínosem bude propojení jednotlivých doktorských témat s ohledem na digitální transformaci a globalizaci.

Mark

FP-J-19-5909

Default language

Czech

People responsible

Tesařová Mariana, Ing. et Ing., M.Sc.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Domanižová Petra, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Kruljacová Anna, Ing., M.Sc.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Management
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Institute of Informatics
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Business and Management
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

KRULJACOVÁ, A. Quality and Evaluation of Higher Education: Models of Evaluation of Quality and Students's Feedback Used at Brno University of Technology. In Educational Alternatives. Educational Alternatives. 2019. p. 1-13. ISSN: 1314-7277.
Detail

DOMANIŽOVÁ, P. Obchodní model jako inovační nástroj ve světě digitalizace. In Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Fakulta podnikatelská, Vysoké Učení Technické v Brně, 2019. s. 32-45. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail

DOMANIŽOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F.; KUBA, K. Business models, strategy and innovation in the new world of digitization. Littera Scripta, 2020, vol. 13, no. 1, p. 1-15. ISSN: 1805-9112.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; KRULJACOVÁ, A. The Impact of Digital Transformation on Quality Management: A Case Study in the Manufacturing Industry. In MMK 2019 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2019, 2020. p. 64-70. ISBN: 978-80-87952-31-3.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Digital support to external sustainability communication in self-adhesive labelling industry. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2020, vol. 7, no. 3, p. 2109-2124. ISSN: 2345-0282.
Detail

TESAŘOVÁ, M. Manufacturing industry's digital transformation. Setting the criteria for evaluating the innovation potential of companies in the Czech Republic. In Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020. p. 230-239. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail