Detail projektu

Charakteristiky evropských výstavních a veletržních areálů

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Cílem projektu je identifikovat kulturně-historickou hodnotu výstavních areálů v evropských městech a na základě konkrétních příkladů ukázat, jak ji lze rozvíjet nebo chránit v případě transformace území. V rámci projektu bude proveden výzkum vybraných evropských výstavišť; kritériem pro výběr je pokrytí areálů různého stáří a s odlišnými způsoby využití. Předpokládá se návštěva 2-5 areálů a sběr dat přímo v místě. Výstup z projektu přispěje k lepšímu pochopení historického významu výstavních areálů v České republice.

Označení

FA/FAST-J-19-5903

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Štěpánková Lenka, Ing. arch.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Bělovský Michal, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav urbanismu
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)