Project detail

Charakteristiky evropských výstavních a veletržních areálů

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Cílem projektu je identifikovat kulturně-historickou hodnotu výstavních areálů v evropských městech a na základě konkrétních příkladů ukázat, jak ji lze rozvíjet nebo chránit v případě transformace území. V rámci projektu bude proveden výzkum vybraných evropských výstavišť; kritériem pro výběr je pokrytí areálů různého stáří a s odlišnými způsoby využití. Předpokládá se návštěva 2-5 areálů a sběr dat přímo v místě. Výstup z projektu přispěje k lepšímu pochopení historického významu výstavních areálů v České republice.

Mark

FA/FAST-J-19-5903

Default language

Czech

People responsible

Štěpánková Lenka, Ing. arch.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Bělovský Michal, Ing. arch.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Department of Urban Design
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Architecture
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M.; BĚLOVSKÝ, M. Odkaz světových výstav v poválečném urbanismu evropských měst. In 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. s. 137-140. ISBN: 978-80-248-4331-5.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů. Brno: VUT Brno, 2019. s. 1-20.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Zahradní výstavy a výstavy bydlení v současném Německu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, č. 2019/04, s. 40-49. ISSN: 1805-3246.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Charakteristiky evropských veletržních areálů. In 8th Annual Conference on Architecture and Urban Design. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2019. s. 96-104. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail