Detail projektu

Vývoj zařízení pro dálkový přenos dat a jejich zpracování v oblasti měření průtoků vody, tepla a dalších energií s využitím sítě LPWAN

Období řešení: 01.10.2018 — 30.06.2020

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/12319

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.10.2018 - 30.06.2020)
Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.10.2018 - 30.06.2020)
Mikulka Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.10.2018 - 30.06.2020)
Szabó Zoltán, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.10.2018 - 30.06.2020)

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (13.11.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Aplikace
- plně financující (2018-10-01 - 2020-06-30)