Project detail

Vývoj zařízení pro dálkový přenos dat a jejich zpracování v oblasti měření průtoků vody, tepla a dalších energií s využitím sítě LPWAN

Duration: 01.10.2018 — 30.06.2020

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/12319

Default language

Czech

People responsible

Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-10-01 - 2020-06-30)
Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-10-01 - 2020-06-30)
Mikulka Jan, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-10-01 - 2020-06-30)
Szabó Zoltán, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-10-01 - 2020-06-30)

Units

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Aplikace
- whole funder (2018-10-01 - 2020-06-30)