Project detail

Pokročilé bayesovské metody trasování objektů pro medicínské zobrazování a mobilní komunikace

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2020

On the project

Metody bayesovského sledování jsou klíčovou metodologií v širokém spektru aplikací včetně autonomního řízení, kontroly vzdušného provozu, zabezpečovacích systémů, logistiky, zemědělství, záchranářství a monitorování životního prostředí. Tento projekt se zabývá pokročilými metodami pro dvě specifické aplikace: medicínské zobrazování a mobilní komunikace. Tyti aplikace jsou v současnosti předmětem společného výzkumu týmů na Vysokém učení technickém v Brně a na Technické univerzitě Vídeň. Prostředky z navrhovaného projektu významně podpoří a prohloubí spolupráci a transfer vědomostí mezi těmito dvěma institucemi.

Keywords
bayesovská analýza, víceobjektové sledování, gaussovská regrese, 5G, mobilní sítě, medicínské zobrazování

Mark

7AMB19AT

Default language

Czech

People responsible

Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2020-12-31)
Dorazil Jan, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Hlawatsch Franz, prof. Dr. Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Klimeš Ondřej, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Poměnková Jitka, doc. RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2018-05-24 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - společné výzkumné projekty
- whole funder