Detail projektu

Certifikační zdroj s výkonovým stupněm pro malé zdroje připojované do sítí nn

Období řešení: 01.07.2018 — 31.12.2021

O projektu

Cílem projektu je vývoj mobilního certifikačního zdroje s výkonovým stupněm pro ověřování shody vlastností výrobních modulů s požadavky Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016. Tento certifikační zdroj bude základem certifikační laboratoře.

Popis anglicky
The objective of the project is to develop a Mobile Certification Power Source with a Power Module for verifying the conformity certificates for the Production Generating Modules with the requirements of Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016. This Certification Power Source will be the basis for a Certification Laboratory.

Klíčová slova
certifikační zdroj, regulační zdroj, výrobní modul, obnovitelné zdroje, Smart Grids, frekvence, napětí

Klíčová slova anglicky
certification power source, regulatory source, production generation module, renewable sources, Smart Grids, frequency, voltage

Označení

TK01020196

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.07.2018 - 31.12.2021)
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- spolupříjemce (01.07.2018 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- plně financující (2018-08-27 - nezadáno)

Výsledky

DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; VRÁNA, M.; VYČÍTAL, V.; HÁLA, T.; JURÍK, M.; KURFIŘT, M.; BLAHŮŠEK, R. OVĚŘENÍ PŘÍNOSU FVE KE STABILIZACI NAPĚTÍ V MEZNÍCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH SOUSTAVY NÍZKÉHO NAPĚTÍ. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-21. ISBN: 978-80-905014-8-5.
Detail