Project detail

Certifikační zdroj s výkonovým stupněm pro malé zdroje připojované do sítí nn

Duration: 01.07.2018 — 31.12.2021

On the project

Cílem projektu je vývoj mobilního certifikačního zdroje s výkonovým stupněm pro ověřování shody vlastností výrobních modulů s požadavky Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016. Tento certifikační zdroj bude základem certifikační laboratoře.

Description in English
The objective of the project is to develop a Mobile Certification Power Source with a Power Module for verifying the conformity certificates for the Production Generating Modules with the requirements of Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016. This Certification Power Source will be the basis for a Certification Laboratory.

Keywords
certifikační zdroj, regulační zdroj, výrobní modul, obnovitelné zdroje, Smart Grids, frekvence, napětí

Key words in English
certification power source, regulatory source, production generation module, renewable sources, Smart Grids, frequency, voltage

Mark

TK01020196

Default language

Czech

People responsible

Červinka Dalibor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Morávek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Procházka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- whole funder (2018-08-27 - not assigned)

Results

DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; VRÁNA, M.; VYČÍTAL, V.; HÁLA, T.; JURÍK, M.; KURFIŘT, M.; BLAHŮŠEK, R. OVĚŘENÍ PŘÍNOSU FVE KE STABILIZACI NAPĚTÍ V MEZNÍCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH SOUSTAVY NÍZKÉHO NAPĚTÍ. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-21. ISBN: 978-80-905014-8-5.
Detail