Detail projektu

Parametrizace odolností pro renovační metody CIPP

Období řešení: 15.06.2018 — 14.06.2020

O projektu

Projekt se bude zabývat analýzoustávajících a nových technologií renovace kanalizačních potrubí vystýlkami

Klíčová slova
kanalizace, renovace, zkoušení odolnosti povrchů

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011512

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum AdMaS - VP1 - TSH
- příjemce (09.10.2017 - nezadáno)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- odpovědné pracoviště (05.02.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Partnerství znalostního transferu

- plně financující

Výsledky

MAJEROVÁ, J. Nová normativní úprava pro renovace tlakové a netlakové kanalizace a rozvody vody metodou CIPP. Praktické dopady pro přípravu a realizaci akcí. Provoz vodovodů a 2018 sborník referátů. Praha: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., 2018. s. 206-212. ISBN: 978-80-907303-0-4.
Detail