Project detail

Parametrizace odolností pro renovační metody CIPP

Duration: 15.06.2018 — 14.06.2020

On the project

Projekt se bude zabývat analýzoustávajících a nových technologií renovace kanalizačních potrubí vystýlkami

Keywords
kanalizace, renovace, zkoušení odolnosti povrchů

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011512

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2018-06-15 - 2020-06-14)
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2018-06-15 - 2020-06-14)
Majerová Jana, Ing.
- fellow researcher (2018-06-15 - 2020-06-14)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2019-02-05 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu
- whole funder