Detail projektu

Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy

Období řešení: 01.07.2018 — 30.06.2021

O projektu

Předmětem řešení projektu je vyvinout, prototypizovat a verifikovat předpokládané parametry zařízení pro detekci pryžových reziduí na silničním povrchu založeného na metodě spektroskopie laserem buzeného plazmatu (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, dále také „LIBS“). Projekt vychází z již dříve realizovaného aplikovaného výzkumu zabývajícího se diverzifikací využití metody LIBS v různých průmyslových a komerčních odvětvích. Uplatnění nalezne navrhované zařízení v několika specifických oborech, z nichž nejdůležitějším je forenzní inženýrství. Primární účel zařízení bude směřovat k návrhu a otestování mobilního zařízení pro přímou detekci pryžových reziduí na silničním povrchu k běžnému použití při hodnocení tvaru a délky brzdné stopy vozidla v rámci vyšetřování dopravních nehod. Stopy po prudkém brzdění, tedy ulpělé částečky pryže, které se odlupují z pneumatiky při zvýšeném tření o povrch vozovky, jsou často viditelné pouze v některých úsecích brzdné dráhy (v případě použití antiblock systému – ABS – jsou tyto stopy zřetelné minimálně). Prostřednictvím nového přístroje by mělo být možné zrekonstruovat celou brzdnou dráhu a tím odvodit rizikové chování řidiče vedoucího k zapříčinění nehody.

Klíčová slova
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), analýza pryžových reziduí, forenzní inženýrství, ohledání místa nehody – sběr důkazů

Označení

FV30224

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bradáč Albert, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Belák Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2018 - 31.12.2020)
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Pavlík Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2018 - 31.12.2020)
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2021 - 30.06.2021)
Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2018 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)
Fakulta strojního inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2018-01-01 - 2020-12-31)