Project detail

Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy

Duration: 01.07.2018 — 30.06.2021

On the project

Předmětem řešení projektu je vyvinout, prototypizovat a verifikovat předpokládané parametry zařízení pro detekci pryžových reziduí na silničním povrchu založeného na metodě spektroskopie laserem buzeného plazmatu (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, dále také „LIBS“). Projekt vychází z již dříve realizovaného aplikovaného výzkumu zabývajícího se diverzifikací využití metody LIBS v různých průmyslových a komerčních odvětvích. Uplatnění nalezne navrhované zařízení v několika specifických oborech, z nichž nejdůležitějším je forenzní inženýrství. Primární účel zařízení bude směřovat k návrhu a otestování mobilního zařízení pro přímou detekci pryžových reziduí na silničním povrchu k běžnému použití při hodnocení tvaru a délky brzdné stopy vozidla v rámci vyšetřování dopravních nehod. Stopy po prudkém brzdění, tedy ulpělé částečky pryže, které se odlupují z pneumatiky při zvýšeném tření o povrch vozovky, jsou často viditelné pouze v některých úsecích brzdné dráhy (v případě použití antiblock systému – ABS – jsou tyto stopy zřetelné minimálně). Prostřednictvím nového přístroje by mělo být možné zrekonstruovat celou brzdnou dráhu a tím odvodit rizikové chování řidiče vedoucího k zapříčinění nehody.

Keywords
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), analýza pryžových reziduí, forenzní inženýrství, ohledání místa nehody – sběr důkazů

Mark

FV30224

Default language

Czech

People responsible

Belák Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pavlík Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2018-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2018-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2018-01-01 - 2020-12-31)