Detail projektu

Pokročilá detekce paroxysmální fibrilace síní v krátkodobých záznamech EKG

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2019

O projektu

Pokročilá detekce paroxysmální fibrilace síní v krátkodobých záznamech EKG

Klíčová slova
Paroxysmální fibrilace síní; analýza EKG; automatická detekce; strojové učení; software

Označení

TJ01000319

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ronzhina Marina, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Hejč Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Janoušek Oto, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Smíšek Radovan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (03.05.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- částečně financující (2018-01-02 - 2019-12-31)

Výsledky

RONZHINA, M.; HEJČ, J.; JANOUŠEK, O.; SMÍŠEK, R.: Detektor FiS; Softwarové knihovny pro automatickou detekci fibrilace síní. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/28900. (software)
Detail

Odkaz