Detail projektu

Nanotechnologies and Novel Materials I.

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Cílem projektu je podpora studentských výzkumných aktivit realizovaných v oblasti nanotechnologií a nových materiálů. Z tohoto projektu budou podpořeni studenti doktorského studijního prohramu Pokročilé materiály a nanovědy na CEITEC VUT.

Označení

STI-S-17-4754

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Abdelrahman Rasha, M.Sc., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Břínek Adam, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Částková Klára, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Čechal Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Čelko Ladislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Dyčková Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Horký Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Hutař Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Kachtík Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Kalasová Dominika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Kavková Michaela, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Makoveev Anton Olegovich
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Maniš Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Muchová Johana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Pořízka Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Průcha Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Slavíček Tomáš, MDDr.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Šťastná Eva, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Šťastný Přemysl, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Tinoco Navarro Hector Andres
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Trunec Martin, prof. Ing., Dr.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Vacek Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Zikmund Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Středoevropský technologický institut VUT
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

BŘÍNEK, A.; TESAŘOVÁ, M.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. High resolution measuring with X-ray computed tomography. In Book of Abstracts CEITEC PhD Retreat II. Telč: 2017. p. 69-69. ISBN: 9788021085503.
Detail

ŠŤASTNÁ, E.; ČÁSTKOVÁ, K. Influence of ceramic particles on bioactivity of the ceramic-polymer biocomposites. In Proceedings of the workshop for young ceramists. Bologna, Italy: Editrice La Mandragora s.r.l, 2018. p. 53-56. ISBN: 978-88-7586-599-3.
Detail

ŠŤASTNÁ, E.; ČÁSTKOVÁ, K. Electrospinning and biocompatibility of polymer-ceramic nanofibers for tissue engineering. In 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2018 (R)). 2019. p. 472-476. ISBN: 978-80-87294-89-5.
Detail

VARGAS, C.; TINOCO NAVARRO, H. Electrical Performance of a Piezo-inductive Device for Energy Harvesting with Low-Frequency Vibrations. Actuators, 2020, vol. 8, no. 3, p. 55-69. ISSN: 2076-0825.
Detail

Tinoco, HA.; Durango, S. Tolerance Analysis of Planar Mechanisms Based on a Residual Approach: A Complementary Method to DLM. Mathematical Problems in Engineering, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 1-13. ISSN: 1563-5147.
Detail

TINOCO NAVARRO, H.; HOLZER, J.; PIKÁLEK, T.; BUCHTA, Z.; LAZAR, J.; CHLUPOVÁ, A.; KRUML, T.; HUTAŘ, P. Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films, 2019, vol. 672, no. 1, p. 66-74. ISSN: 0040-6090.
Detail

Tinoco, HA.; Cardona, CI.; Pena, FM.; Gomez, JP.; Roldan-Restrepo, SI.; Velasco-Mejia, MA.; Barco, DR. Evaluation of a Piezo-Actuated Sensor for Monitoring Elastic Variations of Its Support with Impedance-Based Measurements. SENSORS, 2019, vol. 19, no. 1, p. 1-16. ISSN: 1424-8220.
Detail