Detail projektu

Infrastrukturální zajištění výuky pro nový studijní program Sportovní technologie na VUT v Brně

Období řešení: 01.09.2017 — 30.07.2021

O projektu

Projekt řeší primárně výstavbu a modernizaci infrastruktury a přístrojovou vybavenost pro nový studijní bakalářský program Sportovní technologie, který bude připravován pro akreditační řízení v rámci výzvy ESF 02_15_015, SC1, aktivita 3 projekt VUT v Brně s názvem Moderní a otevřené studium techniky (MOST) v roce 2018. První část projektu řeší budování potřebné infrastruktury. Druhá část aktivit je zaměřena na doplnění a zkvalitnění výukových laboratoří přístrojovou technikou a materiálně-technickou základnou pro praktické předměty.

Klíčová slova
nový bakalářský studijní program Sportovní technologie; infrastruktura; přístroje; materiálně-technická základna;

Klíčová slova anglicky
new Bachelor's degree program Sports technology; infrastructure; the instrument; the material-technical base;

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Korvas Pavel, doc. PaedDr., CSc. - hlavní řešitel
Hanák Petr, Ing. - spoluřešitel
Harabiš Vratislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hejč Jakub, Ing. - spoluřešitel
Hesko Branislav, Ing. - spoluřešitel
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lyčková Věra, Ing. - spoluřešitel
Pavelka Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Petrovičová Gabriela, Ing. - spoluřešitel
Rýznarová Hana - spoluřešitel
Sekora Jiří, Ing. - spoluřešitel
Šťastný Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Centrum sportovních aktivit
- příjemce (06.08.2016 - nezadáno)
Fit centrum Machina
- spolupříjemce (01.09.2017 - 30.07.2021)
Ústav biomedicínského inženýrství
- spolupříjemce (01.09.2017 - 30.07.2021)

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy

- plně financující (2017-09-27 - 2021-08-31)