Detail projektu

Optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě dle konceptu "Smart Grid" z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Cílem řešení navrhovaného projektu je vývoj softwarových prostředků pro podporu přípravy a řízení provozu elektroenergetických soustav jako inteligentních sítí dle konceptu "Smart Grid" s velkým podílem rozptýlené výroby ve formě obnovitelných zdrojů energie (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla, a to za účelem minimalizace provozních nákladů na výrobu a rozvod elektrické energie při dodržování vysoké spolehlivosti její dodávky. Vyvinuté funkcionality budou sloužit v rovině přípravy provozu k plánování ekonomicky optimálních provozních stavů a v rovině řízení provozu pro korekci odchylky skutečných provozních stavů od plánovaných.

Popis anglicky
The objective of the proposed project is the development of software tools for support planning and control of the operation of the electricity systems "Smart Grid" with a large proportion of distributed generation (renewable sources and cogenerations) in terms of minimization of the operational costs of production and distribution of electrical energy respecting operational safety. The developed software tools will serve to planning economically optimal operating states and to correct deviations between the actual operating states and the planned states.

Klíčová slova
Smart Grid; Obnovitelné zdroje; Kombinovaná výroba; Řazení zdrojů; Typový denní diagram; Optimální rekonfigurace; Optimalizace výkonových toků; Kontingenční analýza; Shluková analýza; Umělá neuronová síť; Kohonenova mapa; Simulované žíhání

Klíčová slova anglicky
Smart Grid; Renewable sources; Cogeneration; Unit Commitment; Type Daily Diagrams; Optimal Reconfiguration; Optimal Power Flow; Contingency Analysis; Cluster Analysis; Artificial Neural Network; Self-organizing Map; Simulated Annealing

Označení

TH02020104

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2016-12-16 - nezadáno)

Výsledky

KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P. SGO - Uživatelská a programová dokumentace. Brno, Česká republika: 2019.
Detail

KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: SGO1.0; Smart Grid Optimizer. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/113-sgo-1-0. (software)
Detail

KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: SGO-PPS; Smart Grid Optimizer - Příprava provozu sítě. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/93-sgo-pps. (software)
Detail

KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: SGO; Smart Grid Optimizer - Příprava a řízení provozu sítě. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/102-sgo. (software)
Detail