Project detail

Optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě dle konceptu "Smart Grid" z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

On the project

Cílem řešení navrhovaného projektu je vývoj softwarových prostředků pro podporu přípravy a řízení provozu elektroenergetických soustav jako inteligentních sítí dle konceptu "Smart Grid" s velkým podílem rozptýlené výroby ve formě obnovitelných zdrojů energie (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla, a to za účelem minimalizace provozních nákladů na výrobu a rozvod elektrické energie při dodržování vysoké spolehlivosti její dodávky. Vyvinuté funkcionality budou sloužit v rovině přípravy provozu k plánování ekonomicky optimálních provozních stavů a v rovině řízení provozu pro korekci odchylky skutečných provozních stavů od plánovaných.

Description in English
The objective of the proposed project is the development of software tools for support planning and control of the operation of the electricity systems "Smart Grid" with a large proportion of distributed generation (renewable sources and cogenerations) in terms of minimization of the operational costs of production and distribution of electrical energy respecting operational safety. The developed software tools will serve to planning economically optimal operating states and to correct deviations between the actual operating states and the planned states.

Keywords
Smart Grid; Obnovitelné zdroje; Kombinovaná výroba; Řazení zdrojů; Typový denní diagram; Optimální rekonfigurace; Optimalizace výkonových toků; Kontingenční analýza; Shluková analýza; Umělá neuronová síť; Kohonenova mapa; Simulované žíhání

Key words in English
Smart Grid; Renewable sources; Cogeneration; Unit Commitment; Type Daily Diagrams; Optimal Reconfiguration; Optimal Power Flow; Contingency Analysis; Cluster Analysis; Artificial Neural Network; Self-organizing Map; Simulated Annealing

Mark

TH02020104

Default language

Czech

People responsible

Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2017-01-01 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder (2016-12-16 - not assigned)

Results

KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P. SGO - Uživatelská a programová dokumentace. Brno, Česká republika: 2019.
Detail

KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: SGO1.0; Smart Grid Optimizer. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/113-sgo-1-0. (software)
Detail

KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: SGO-PPS; Smart Grid Optimizer - Příprava provozu sítě. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/93-sgo-pps. (software)
Detail

KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: SGO; Smart Grid Optimizer - Příprava a řízení provozu sítě. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/102-sgo. (software)
Detail