Detail projektu

Technologie pro integraci průmyslových robotů do výrobních systémů dle standardu Industry 4.0

Období řešení: 01.09.2016 — 31.08.2019

O projektu

Hlavní cíle řešení projektu jsou definovány následovně: 1. Rozšířit možnosti platforem virtuálního navrhování robotizovaných výrobních linek s ohledem na optimalizaci délky výrobního cyklu, optimalizaci energetické spotřeby, kalibraci výrobní buňky – zajištění shody virtuálního modelu a reálného pracoviště a využití vnitřních stavů robotů monitorovaných v reálném čase. Tohoto cíle bude dosaženo návrhem matematických modelů, algoritmů, softwaru a hardwarových komponent zásadně rozšiřující možnosti existujících řešení. V průběhu řešení projektu bude při návrhu algoritmů kladen důraz na maximální efektivitu implementace a škálovatelnosti řešení, stejně jako na zajištění vysoké míry shody mezi virtuálním modelem a reálným pracovištěm. 2. Ověření technologie, metodik a nástrojů vedoucí k použitelnému, konkurenceschopnému a cenově dostupnému know-how pro řešení problémů v současné průmyslové praxi v oblasti navrhování robotizovaných pracovišť. Pro VaV a ověřování výsledků budou implementovány pokročilé metodiky založené na využití matematického modelování a simulacích (tzv. Model-Based Design). Veškeré nástroje budou v průběhu řešení projektu ověřovány na experimentálních pracovištích řešitelů (Blumenbecker Prag s.r.o. a FSI VUT v Brně). Ověřování bude probíhat jak na základních objektech stanovených řešiteli, tak následně na reálných objektech, které poskytnou potenciální koncoví uživatelé výsledků řešení projektu.

Klíčová slova
průmysl 4.0; simulace modelování; časová a energetická optimalizace; harmonogram výroby; kalibrace výrobní buňky; robotika; průmyslové roboty; off-line programování

Označení

FV10299

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Čihák Petr, Ing.
- hlavní řešitel (01.09.2016 - 31.08.2019)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.09.2016 - 31.08.2019)

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- spolupříjemce (01.09.2016 - 31.08.2019)
Fakulta elektrotechnická
- spolupříjemce (01.09.2016 - 31.08.2019)
Blumenbecker Prag s.r.o.
- příjemce (01.09.2016 - 31.08.2019)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- plně financující (2016-09-01 - 2019-08-31)

Výsledky

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.; ČIHÁK, P. Robotic Bin-Picking System Based on a Revolving Vision System. In EDPE 2017 Conference Proceedings. Dubrovnik, Croatia: KoREMA– Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control; Zagreb, Croatia, 2017. p. 347-352. ISBN: 978-1-5386-3380-9.
Detail