Detail projektu

Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2020

O projektu

Výzkum možností a konstrukcí funkčních průmyslových textilií s optickými senzorickými elementy pro distribuované a kvazi-distribuované snímání teplot, tlaku, deformací, chemických změn (únik kapalin, páry, apod.) pro detekci stavu a změn kritických infrastruktur, případně v blízkém okolí kritických infrastruktur. Výsledné řešení umožní detekci nežádoucích a závažných dějů souvisejících se zásahem osob, živelných událostí nebo technických poruch.

Klíčová slova
inteligentní textilie; vláknový senzor; snímání neelektrických veličin

Označení

VI20172020067

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.01.2017 - 31.12.2020)
oddělení-TKO-SIX
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020

- plně financující (2017-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; HELÁN, R. Smart non-woven textiles with implemented FBG sensors for critical infrastructure protection. In Proceedings of SPIE Vol. 11199. Bellingham, WA: SPIE, 2019. p. 1-3. ISBN: 9781510631243.
Detail

MÜNSTER, P.; HELÁN, R.; ŠIFTA, R. Intelligent Non-woven Textiles Based on Fiber Bragg Gratings for Strain and Temperature Monitoring. In 8th International Conference on Fiber Optics in Access Networks (FOAN). Sarajevo: IEEE, 2019. p. 20-22. ISBN: 978-1-7281-1563-4.
Detail

ČUČKA, M.; HELÁN, R.; URBAN, F.; SOMER, J.; MÜNSTER, P. Návrh konektorového spoje pro inteligentní textilie. In LA59. 1. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno, 2019. s. 9-10. ISBN: 978-80-87441-26-8.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P. Intelligent Technical Textiles Based on Fiber Bragg Gratings for Strain Monitoring. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 10, p. 1-9. ISSN: 1424-8220.
Detail

MÜNSTER, P.; PŘINOSIL, J.; HELÁN, R.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T. Development of sensing technical textiles with fbg sensory elements for security fields. IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 1. Sofia, Bulgaria: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, 2020. p. 117-118.
Detail

MÜNSTER, P.; PŘINOSIL, J.; HELÁN, R.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T. Development of sensing technical textiles with fbg sensory elements for security fields. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SECURITY&FUTURE, 2020, vol. 4, no. 3, p. 123-124. ISSN: 2535-082X.
Detail

PŘINOSIL, J.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; DEJDAR, P.: SmartTex; Software pro zpracování dat systému inteligentních textilií. Ústav telekomunikací, FEKT Technická 12, Brno. URL: https://www.optolab.cz/software-pro-zpracovani-dat-systemu-inteligentnich-technickych-textilii/. (software)
Detail