Detail produktu

Software pro zpracování dat systému inteligentních textilií

PŘINOSIL, J. MÜNSTER, P. HORVÁTH, T. DEJDAR, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Tento software se skládá se ze tří částí. První část zpracovává data získaná měřením vlnové délky braggových mřížek osazených v blocích netkaných textilií. Tyto vlnové délky převádí na veličiny teploty a mechanického pnutí odpovídající daným hodnotám vyvinutým na danou mřížku v daném bloku textilie. Druhá část reprezentuje grafické uživatelské rozhraní umožňující vzdálený dohled nad celým systémem inteligentních textilií, zobrazení topologie systému, vnitřních parametrů a aktuálního hodnoty teploty a mechanického pnutí pro jednotlivé části. Dále upozorňuje na překročení kritických hodnot pro jednotlivé veličiny. Třetí částí je konfigurační nástroj, pomocí kterého lze snadno a intuitivně celý systém nastavit – topologii systému a vnitřní parametry jednotlivých bloků netkaných textilií.

Klíčová slova

Inteligentní textilie; Braggovy mřížky; měření teploty a mechanického pnutí

Datum vzniku

31.12.2020

Umístění

Ústav telekomunikací, FEKT Technická 12, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty