Project detail

Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2020

On the project

Výzkum možností a konstrukcí funkčních průmyslových textilií s optickými senzorickými elementy pro distribuované a kvazi-distribuované snímání teplot, tlaku, deformací, chemických změn (únik kapalin, páry, apod.) pro detekci stavu a změn kritických infrastruktur, případně v blízkém okolí kritických infrastruktur. Výsledné řešení umožní detekci nežádoucích a závažných dějů souvisejících se zásahem osob, živelných událostí nebo technických poruch.

Keywords
inteligentní textilie; vláknový senzor; snímání neelektrických veličin

Mark

VI20172020067

Default language

Czech

People responsible

Filka Miloslav, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2017-01-01 - not assigned)
Münster Petr, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2017-01-01 - 2020-12-31)
division-TKO-SIX
- (2017-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo vnitra ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020
- whole funder (2017-01-01 - 2020-06-30)

Results

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; HELÁN, R. Smart non-woven textiles with implemented FBG sensors for critical infrastructure protection. In Proceedings of SPIE Vol. 11199. Bellingham, WA: SPIE, 2019. p. 1-3. ISBN: 9781510631243.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P. Intelligent Technical Textiles Based on Fiber Bragg Gratings for Strain Monitoring. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 10, p. 1-9. ISSN: 1424-8220.
Detail

ČUČKA, M.; HELÁN, R.; URBAN, F.; SOMER, J.; MÜNSTER, P. Návrh konektorového spoje pro inteligentní textilie. In LA59. 1. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno, 2019. s. 9-10. ISBN: 978-80-87441-26-8.
Detail

MÜNSTER, P.; HELÁN, R.; ŠIFTA, R. Intelligent Non-woven Textiles Based on Fiber Bragg Gratings for Strain and Temperature Monitoring. In 8th International Conference on Fiber Optics in Access Networks (FOAN). Sarajevo: IEEE, 2019. p. 1-3. ISBN: 978-1-7281-1563-4.
Detail