Detail projektu

FabLabNet - Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ecosystem

Období řešení: 01.07.2016 — 30.06.2019

O projektu

FabLabNet aims to foster international networks and links both with schools and businesses. The project joins a number of fablabs into a central European network. Project shares experiences and develop activities to boost their knowledge and capacity, following trends set by the European movement that emphasizes new business models, and marks the difference in current cultural & business world.

Popis česky
FabLabNet se zaměřuje na podporu mezinárodních sítí a vazeb se školami i podniky. Projekt spojuje několik Fablabů do středoevropské sítě: 9 projektových partnerů a 11 přidružených partnerů. Cílem projektu je odhalit a sdílet efektivní technické a organizační zdroje mezi parnery, rozvíjet inovativní technické služby pro místní komunity, obchodní a vzdělávací instituce a nastavit a vyladit efektivní komunikaci. Pilotní aktivity na národní i nadnárodní úrovni pomáhají projektu zakořenit a šířit své dobré zkušenosti, postupy a kapacity v evropském horizontu, což je rámec, který propojuje svět FabLabů s plně rozvinutou a pokročilou oblastí podnikání.

Klíčová slova
FabLabNet

Klíčová slova česky
FabLabNet

Označení

CE283 Interreg

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Paloušek David, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.03.2016 - 28.02.2019)

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (01.03.2016 - 28.02.2019)

Zdroje financování

Evropská unie - Interreg 2014 - 2020, Programy přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce
- částečně financující (2016-09-26 - 2019-06-30)

Odkaz