Detail projektu

CVVOZE Power Laboratories

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2019

O projektu

Výzkumná infrastruktura (dále jen VI ) CVVOZEPowerLab sestává ze dvou jedinečných laboratoří umístěných ve Vědecko-technickem parku profesora Lista. První z nich je laboratoř vysokých proudů Technologie laboratoře umožňuje generovat střídavé proudy až o velikosti 150 kA při napětí 250 V a stejnosměrné proudy až o unikátní velikosti 50 kA při napětí 1000 V.

Popis česky
Výzkumná infrastruktura (dále jen VI ) CVVOZEPowerLab sestává ze dvou jedinečných laboratoří umístěných ve Vědecko-technickem parku profesora Lista. První z nich je laboratoř vysokých proudů Technologie laboratoře umožňuje generovat střídavé proudy až o velikosti 150 kA při napětí 250 V a stejnosměrné proudy až o unikátní velikosti 50 kA při napětí 1000 V.

Klíčová slova
energetika; výzkumná infrastruktura; laboratoř vysokých napětí; zkratová laboratoř

Klíčová slova česky
energetika; výzkumná infrastruktura; laboratoř vysokých napětí; zkratová laboratoř

Označení

LM2015092

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2016 - nezadáno)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- spolupříjemce (01.01.2016 - 31.12.2019)
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
- příjemce (01.01.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2015)
- plně financující (2016-02-12 - nezadáno)

Výsledky

KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P. Use of Photometry in the Field of High Voltage. In VI IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4. first. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2016. p. 27-31. ISBN: 978-1-5090-3304-1.
Detail

KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.; SUMEC, S. High Voltage Current Analyzer with Galvanic Separation. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2018. p. 314-318. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
Detail

BARTLOVÁ, M.; COUFAL, O.; VEKLICH, A.; POKORNÝ, J. Equilibrum composition of thermal plasma with copper and chromium vapours admixtures. Plasma Physics and Technology, 2019, vol. 6, no. 3, p. 251-255. ISSN: 2336-2626.
Detail

VEKLICH, A.; BORETSKIJ, V.; BARTLOVÁ, M. Thermal plasma of electric arc discharge between Cu-Cr composite electrides. Plasma Physics and Technology, 2019, vol. 6, no. 1, p. 27-30. ISSN: 2336-2626.
Detail

KNÁPEK, A.; ŠIKULA, J.; BARTLOVÁ, M. Fluctuations of focused electron beam in a conventional SEM. Ultramicroscopy, 2019, vol. 204, no. 1, p. 49-54. ISSN: 0304-3991.
Detail

KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; BUKVIŠOVÁ, Z.; KOLCUNOVÁ, I. Heating MV Cables to the Exact Temperature for Combined Test. Przeglad Elektrotechniczny, 2019, vol. 10/2019, no. 11, p. 193-199. ISSN: 0033-2097.
Detail

KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; PELIKÁN, L.; ORSÁGOVÁ, J.; KOLCUNOVÁ, I. Comparison of Electric and Radiometric Methods for Liquid Dielectric Diagnostic. Przeglad Elektrotechniczny, 2019, vol. 6/2019, no. 04, p. 15-22. ISSN: 0033-2097.
Detail

KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; ŠTĚPÁNEK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; KOLCUNOVÁ, I. A Physical Calibrator for Partial Discharge Meters. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 11, p. 1-10. ISSN: 1996-1073.
Detail

KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; ŠTĚPÁNEK, J.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J. Improving the Operating Parameters of the 300 kV AC Test System. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 364-369. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
Detail

PELIKÁN, L.; KRBAL, M.; ORSÁGOVÁ, J. Diagnosis of Dielectric Parameters of PE and PVC Insulations. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 253-256. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
Detail

KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.; SUMEC, S. Floating water bridge phenomenon high voltage laboratory experimens. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2017. p. 711-714. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
Detail

VRÁNA, M.; MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; SMUGALA, O.; BICCA THIELE, M.; CHAGURI FELICIO, G. Control of Hybrid Energy Systems and Evaluation of Integration into Virtual Power Plant. In 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE. 160. 2018. p. 432-437. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
Detail

ŠIMEK, D.; DOSTÁL, L. Thermal Design Related Errors of Assemblies for Constructing Sites Discovered During the Temperature Rise Tests. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2018. p. 355-358. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
Detail

ŠIMEK, D. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF HIGH TEMPERATURE OBJECTS IN CONTACT WITH AN ELECTRIC ARC. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 477-481. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

KRÁL, D.; ZEMAN, M.; ADAM, J.; KATOVSKÝ, K.; VESPALEC, R.; KHUSHVAKTOV, J.; SOLNYSHKIN, A.; KOLEKTIV, S. Investigation of Thorium Utilization in Accelerator Driven Systems. In Proccedings of the 2018 19 th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Brno, Czech Republic: BUT - Brno University of Technology, 2018. p. 512-517. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
Detail

Baxant Petr. Světlo a tma. Průmyslová ekologie.cz, 2019, roč. 1, č. 2, s. 29-31. ISSN: 2571-3310.
Detail

KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; NEKVAPIL, J. Analysis of Liquid Dielectrics by Photometric Instruments. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. p. 138-141. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
Detail

KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; PELIKÁN, L.: Small electrode system; Měřicí elektrodový systém pro malé vzorky pevných dielektrických materiálů. VTPPL, Technická 14, FEKT, UEEN. (funkční vzorek)
Detail

KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; PELIKÁN, L.: DC Source 1.2 kV; Přesný regulovaný stejnosměrný zdroj 1,2 kV. VTPPL, Technická 14, FEKT, UEEN. (funkční vzorek)
Detail

ŠIMEK, D.; KLOC, P.: Vzplyňovací komora; Experimentální komora pro studium chování elektrického oblouku ve výparech různých plastových materiálů. Lamoratoř VTPPL, FEKT, VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.: AC_Source_Rectifier 1.0; Usměrňovací set k střídavému zdroji. T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN. (funkční vzorek)
Detail

WASSERBAUER, V.; KRBAL, M.: KMEPKD; Kombinovaný měřič elektrické pevnosti kapalných dielektrik. T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN. (produkt nebo technologie ve stavu vývoje, testování)
Detail

KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.: Cable_Induction_Heat 1.0; Automatický indukční ohřev vysokonapěťových kabelů pro kombinované zkoušky. T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN. (funkční vzorek)
Detail

DOSTÁL, L.; VALENTA, J.; VETIŠKA, J.: Driver D3; Automatizovaný ovladač provozuschopností s elektrickým proudem s vyhodnocením poruchových stavů. T14-A1.10. (funkční vzorek)
Detail

VALENTA, J.; DOSTÁL, L.; ANDRŠ, O.: Magnetizace TT2; Předmagnetizace a demagnetizace zkratového transformátoru TT2. T14-A1.10. (funkční vzorek)
Detail

KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.: Current_Limiter 1.0; Proudový limitér pro vysokonapěťové zdroje. T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN. (funkční vzorek)
Detail