Detail produktu

Experimentální komora pro studium chování elektrického oblouku ve výparech různých plastových materiálů

ŠIMEK, D. KLOC, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Byla navržena a sestrojena experimentální komora pro studium chování elektrického oblouku ve výparech plastových materiálů. Komora je vvyrobena z průhledného plastového materiálu, což umožňuje aplikaci diagnostiky chování vzniklého elektrického oblouku pomocí vysokorychlostní kamery. Komora dále obsahuje variabilní počet výfukových otvorů pro regulaci tlaku uvnitř komory a montážní otvor pro upevnění tlakových senzorů. Těžištěm přípravku je konektor pro upevnění optického vlákna spektrometru. Za pomoci spektrometru je možno získat časový vývoj složení a teploty plazmatu pro různé plastové materiály.

Klíčová slova

elektrický oblouk, vypařování plastů, spektrum záření

Datum vzniku

03.09.2018

Umístění

Lamoratoř VTPPL, FEKT, VUT v Brně

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek