Detail publikace

Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí

LIDMILA, Z. PODANÝ, K. DOLEŽAL, J.

Originální název

Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí

Český název

Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Aplikace vhodného maziva je jednou ze základních podmínek úspěšnosti technologie tažení plechu. Článek popisuje konstrukci zkušebního přípravku a experimentální vyhodnocení funkčnosti maziv při tažení plechů z korozivzdorné austenitické Cr-Ni oceli 1.4301. Experimentálně bylo zhodnoceno 14 vzorků maziv, přičemž bylo přihlíženo i k jejich ekologické nezávadnosti. Z maziv poskytnutých na zkoušení předními výrobci u nás i ve světě, byla jako nejvhodnější ekologicky nezávadná maziva vyhodnocena maziva ATLAS 3374-140 od firmy Quaker Chemical a WISURA ZW 3356 od firmy FUCHS.

Český abstrakt

Aplikace vhodného maziva je jednou ze základních podmínek úspěšnosti technologie tažení plechu. Článek popisuje konstrukci zkušebního přípravku a experimentální vyhodnocení funkčnosti maziv při tažení plechů z korozivzdorné austenitické Cr-Ni oceli 1.4301. Experimentálně bylo zhodnoceno 14 vzorků maziv, přičemž bylo přihlíženo i k jejich ekologické nezávadnosti. Z maziv poskytnutých na zkoušení předními výrobci u nás i ve světě, byla jako nejvhodnější ekologicky nezávadná maziva vyhodnocena maziva ATLAS 3374-140 od firmy Quaker Chemical a WISURA ZW 3356 od firmy FUCHS.

Klíčová slova

mazivo, korozivzdorná ocel, experimentální nástroj, tažení, ekologická nezávadnost

Rok RIV

2014

Vydáno

30.09.2014

ISSN

1213-9289

Periodikum

Kovárenství

Ročník

2014

Číslo

50

Stát

CZ

Strany od

69

Strany do

72

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT111930,
 author="Zdeněk {Lidmila} and Kamil {Podaný} and Jan {Doležal}",
 title="Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí",
 annote="Aplikace vhodného maziva je jednou ze základních podmínek úspěšnosti technologie tažení plechu. Článek popisuje konstrukci zkušebního přípravku a experimentální vyhodnocení funkčnosti maziv při tažení plechů z korozivzdorné austenitické Cr-Ni oceli 1.4301. Experimentálně bylo zhodnoceno 14 vzorků maziv, přičemž bylo přihlíženo i k jejich ekologické nezávadnosti. Z maziv poskytnutých na zkoušení předními výrobci u nás i ve světě, byla jako nejvhodnější ekologicky nezávadná maziva vyhodnocena maziva ATLAS 3374-140 od firmy Quaker Chemical a WISURA ZW 3356 od firmy FUCHS.",
 chapter="111930",
 howpublished="print",
 number="50",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="september",
 pages="69--72",
 type="journal article - other"
}