Detail projektu

Posuzování vlivů konstrukčních principů při stavbě obráběcích strojů a jejich dopadů na životní prostředí

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na analýzu potenciální úspory energie vzhledem k funkční bezpečnosti zařízení. Řešitelé projektu se specializují na oblast enviromentálních dopadů obráběcího stroje dle rámcové směrnice 2009/125/EC, rozšířené o uvažované prováděcí opatření. V rámci projektu bude řešen konstrukční návrh, optimalizace návrhu, simulace zařízení před a po optimalizaci a analýza dopadů na životní prostředí včetně metodiky zpracování "Energy Assessment" (Posouzení energetické spotřeby a návrh možností jejího snížení).

Označení

FSI-J-13-1937

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bradáč František, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krbalová Maria, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zahálka Jiří, Ing. - spoluřešitel

Útvary

ÚVSSR-odbor výrobních strojů
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

ZAHÁLKA, J.; TŮMA, J.; BRADÁČ, F. Determination and Improvement of Performance Level of Safety Function of Emergency Stop for Machinery. In Annals of DAAAM International 2013. Procedia Engineering. 24. Zadar: Elsevier, 2014. p. 1242-1250. ISBN: 978-3-901509-97-1. ISSN: 1877-7058.
Detail

ZAHÁLKA, J.; TŮMA, J.; BRADÁČ, F. Determination and improvement of performance level of safety function of emergency stop for machinery. In Annals of DAAAM International 2013. Annals of DAAAM. 24. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2013. p. 150-159. ISBN: 978-3-901509-97-1. ISSN: 2304-1382.
Detail