Project detail

Posuzování vlivů konstrukčních principů při stavbě obráběcích strojů a jejich dopadů na životní prostředí

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Navrhovaný projekt je zaměřen na analýzu potenciální úspory energie vzhledem k funkční bezpečnosti zařízení. Řešitelé projektu se specializují na oblast enviromentálních dopadů obráběcího stroje dle rámcové směrnice 2009/125/EC, rozšířené o uvažované prováděcí opatření. V rámci projektu bude řešen konstrukční návrh, optimalizace návrhu, simulace zařízení před a po optimalizaci a analýza dopadů na životní prostředí včetně metodiky zpracování "Energy Assessment" (Posouzení energetické spotřeby a návrh možností jejího snížení).

Mark

FSI-J-13-1937

Default language

Czech

People responsible

Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krbalová Maria, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zahálka Jiří, Ing. - fellow researcher
Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Dept. of Production Machines
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

ZAHÁLKA, J.; TŮMA, J.; BRADÁČ, F. Determination and Improvement of Performance Level of Safety Function of Emergency Stop for Machinery. In Annals of DAAAM International 2013. Procedia Engineering. 24. Zadar: Elsevier, 2014. p. 1242-1250. ISBN: 978-3-901509-97-1. ISSN: 1877-7058.
Detail

ZAHÁLKA, J.; TŮMA, J.; BRADÁČ, F. Determination and improvement of performance level of safety function of emergency stop for machinery. In Annals of DAAAM International 2013. Annals of DAAAM. 24. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2013. p. 150-159. ISBN: 978-3-901509-97-1. ISSN: 2304-1382.
Detail