Detail projektu

Výzkum elektromechanických akčních členů pro kritické aplikace

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření moderního zkušebního stolu na principu elektrické brzdy určeného pro testování pohonných soustav do výkonu cca 1 kW. Základním rozdílem a devízou tohoto zkušebního stroje oproti klasickým dynamometrům je jeho elektronická řiditelnost s nízkou latencí – požadovaný okamžitý brzdný moment může být dynamicky nastavován na základě měřených veličin zkoušené soustavy.

Označení

FSI-J-13-1920

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrbáček Jan, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Drbohlav Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fiala Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Flekal Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Toman Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)

Útvary

ÚVSSR-odbor elektrotechniky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

HRBÁČEK, J.; SINGULE, V. Generating Navigational Audio Instructions Using Fuzzy Logic. In Solid State Phenomena Vols. 220-221 (2015) : Mechatronic Systems and Materials VI. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 435-438. ISBN: 9783038352273. ISSN: 1662-9779.
Detail

HRBÁČEK, J.; SINGULE, V.: BLDC stand; Zkušební stůl na principu elektrické brzdy určený pro testování pohonných soustav. C1/316 - podesta. (funkční vzorek)
Detail