Detail produktu

Zkušební stůl na principu elektrické brzdy určený pro testování pohonných soustav

HRBÁČEK, J. SINGULE, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Moderní zkušební stůl na principu elektrické brzdy určený pro testování pohonných soustav do výkonu cca 1 kW. Základním rozdílem a devízou tohoto zkušebního stroje oproti klasickým dynamometrům je jeho elektronická řiditelnost s nízkou latencí – požadovaný okamžitý brzdný moment může být dynamicky nastavován na základě měřených veličin zkoušené soustavy.

Klíčová slova

zkušbní stůl, BLDC

Datum vzniku

30.11.2013

Umístění

C1/316 - podesta

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek