Detail projektu

Řízení reálných tepelných procesů z prostředí Matlab/Simulink - inovace předmětu Mechatronika

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Označení

FRVŠ 1103/2012 F1a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Kadlec Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)