Project detail

Řízení reálných tepelných procesů z prostředí Matlab/Simulink - inovace předmětu Mechatronika

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Mark

FRVŠ 1103/2012 F1a

Default language

Czech

People responsible

Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Kadlec Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)