Detail projektu

Verifikace výpočtového stavu napjatosti strojních součástí metodou odporové tenzometrie

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Označení

FRVŠ 121/2012 G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

ÚADI-odbor transportních a stavebních strojů
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

ŠŤASTNÝ, A.; ŠKOPÁN, M. Výukové pracoviště odporové tenzometrie. In XXXVIII. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 143-146. ISBN: 978-80-261-0141-3.
Detail