Project detail

Verifikace výpočtového stavu napjatosti strojních součástí metodou odporové tenzometrie

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Mark

FRVŠ 121/2012 G1

Default language

Czech

People responsible

Kubín Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Šťastný Antonín, Ing. - principal person responsible

Units

Dept. of Handling and Building Machines
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

ŠŤASTNÝ, A.; ŠKOPÁN, M. Výukové pracoviště odporové tenzometrie. In XXXVIII. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 143-146. ISBN: 978-80-261-0141-3.
Detail