Detail projektu

Inteligentní systém pasivního chlazení pro eneregticky efektivní budovy

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Podstatou projektu je vývoj technického řešení pro zvýšení tepelného komfortu místností, jejichž obalové konstrukce jsou provedeny z lehkých stavebních hmot. Projekt ověří efektivitu akumulačních schopností obalových konstrukcí pomocí vratných skupenských změn tzv. materiálů s fázovou změnou rozptýlených v omítce na povrchu obalových konstrukcí. Pro aktivaci (vybíjení) akumluačního jádra je navržena instalace kapilárních rohoží, které umožní odvod naakumulované energie.

Označení

FAST-S-11-60

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Brzoň Roman, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Klubal Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

OSTRÝ, M.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P. Analysis of organic phase change materials as latent heat storage medium. Chemické listy. Praha: Asociace českých chemických společností, 2011. p. s946 (s946 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D.; CHARVÁT, P. Potential of passive cooling for office buildings. Knowledge Society, 2011, vol. 4, no. 3, p. 114-115. ISSN: 1313-4787.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. Experimentální porovnání systémů pasivního chlazení. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 89-89. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelně akumulační podhled aktivovaný větranou vzduchovou mezerou. 23599, užitný vzor. (2012)
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; VUT v Brně: Tepelně akumulační modul se systémem kapilárních rohoží a sestava z těchto modulů. 23713, užitný vzor. (2012)
Detail