Detail patentu

Tepelně akumulační modul se systémem kapilárních rohoží a sestava z těchto modulů

BRZOŇ, R. OSTRÝ, M. KLUBAL, T.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Modulový prvek a sestava z těchto prvků je určena pro pasivní chlazení v letním období a nízkoteplotní vytápění v zimním období pro systémy suché montáže s využitím akumulace skupenského tepla. Modulový prvek sestává z podkladní desky, desky pěnového polystyrenu, kapilární rohože a tepelně akumulační sádrové omítky s 30% podílem mikro pelet s materiálem se změnou skupenství (PCM).

Klíčová slova

modul; kapilární rohože; sádrová omítka; materiál s fázovou změnou; mikro pelety

Číslo patentu

23713

Datum zápisu

19.04.2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www