Detail projektu

Řízení reálných dynamických soustav z prostředí Matlab/Simulink - inovace dvou předmětů oboru Mechanika

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Označení

FRVŠ 2312/2011 F1a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Grepl Robert, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Kratochvíl Ctirad, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)