Project detail

Řízení reálných dynamických soustav z prostředí Matlab/Simulink - inovace dvou předmětů oboru Mechanika

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Mark

FRVŠ 2312/2011 F1a

Default language

Czech

People responsible

Grepl Robert, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2011-01-01 - 2011-12-31)
Kratochvíl Ctirad, prof. Ing., DrSc.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2011-12-31)
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2011-12-31)
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2011-12-31)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)