Detail projektu

Revitalizace univerzitní budovy

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt je zaměřen na oblast stavební fyziky a efektivního řízení energií v budovách sloužících pro vzdělávací účely, s důrazem na trvale udržitelný rozvoj. Rozsah a cíle projektu jsou definovány v souladu s tématy doktorského studia členů řešitelského týmu. Výstupy z projektu budou využity v disertačních prácích a k publikační činnosti v odborných časopisech a sbornících z konferencí. Praktické část projektu bude zaměřena na analýzu současného stavu univerzitního objektu Rybkova 1, především pak vyhodnocení jeho energetických a světelných vlastností.

Popis anglicky
The project is focused on area of construction physics and effective energy management in academic buildings, with emphasis on sustainable develpment. Scope and goals of the project are defined with respect to topics of doctoral studies of project researchers. Outcomes from the project will be used in dezertation thesis a publications of research papers and conferences. Prectical part will be focused on analysis of the current state of Rybkova 1 building and evaluation of energy and lighting features.

Klíčová slova
Energetický management, udržitelný rozvoj

Klíčová slova anglicky
Energy management, Sustainable development

Označení

FAST-J-11-10

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrubý Martin, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Babka Peter, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2011 - 31.12.2011)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)