Project detail

Revitalizace univerzitní budovy

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na oblast stavební fyziky a efektivního řízení energií v budovách sloužících pro vzdělávací účely, s důrazem na trvale udržitelný rozvoj. Rozsah a cíle projektu jsou definovány v souladu s tématy doktorského studia členů řešitelského týmu. Výstupy z projektu budou využity v disertačních prácích a k publikační činnosti v odborných časopisech a sbornících z konferencí. Praktické část projektu bude zaměřena na analýzu současného stavu univerzitního objektu Rybkova 1, především pak vyhodnocení jeho energetických a světelných vlastností.

Description in English
The project is focused on area of construction physics and effective energy management in academic buildings, with emphasis on sustainable develpment. Scope and goals of the project are defined with respect to topics of doctoral studies of project researchers. Outcomes from the project will be used in dezertation thesis a publications of research papers and conferences. Prectical part will be focused on analysis of the current state of Rybkova 1 building and evaluation of energy and lighting features.

Keywords
Energetický management, udržitelný rozvoj

Key words in English
Energy management, Sustainable development

Mark

FAST-J-11-10

Default language

Czech

People responsible

Hrubý Martin, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2011-01-01 - 2011-12-31)
Babka Peter, Ing.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2011-12-31)
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2011-12-31)
Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2011-12-31)

Units

Institute of Building Services
- (2011-01-01 - 2011-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)