Detail projektu

Zjišťování materiálových charakteristik hliníkových slitin za vysokých rychlostí deformace.

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Materiálové modely ve stávajících podmínkách jsou většinou ověřené za kvázistatických podmínek a proto i výstupy simulací dynamických tvářecích dějů jsou orientační. Proto je nezbytné řešit tento problém cestou dynamických zkoušek potřebných materiálů. Cílem tohoto projektu je řešit dílčí část výše nastíněného problému cestou aplikace dynamických kompresních testů Hopkinsonovou měrnou dělenou tyčí (Split Hopkinson Pressure Bar Test -SHPBT) a zjistit křivky napětí-deformace a závislosti rychlosti deformace na deformaci pro vybrané slitiny.

Označení

FSI-J-10-47

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šlais Miroslav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Forejt Milan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Knebl Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

ÚST-odbor technologie tváření kovů a plastů
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; KNEBL, M. Experimental Studies on the Relation Between Microstructure and Mechanical Properties. In 6th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6). Brno: VUTIUM, 2010. p. 109-112. ISBN: 978-80-214-4112-5.
Detail

ŠLAIS, M.; FOREJT, M. Možnosti inovace měření dynamických sil. Kovárenství, 2010, roč. 2010, č. 38, s. 105-108. ISSN: 1213-9289.
Detail

ŠLAIS, M.; KNEBL, M.; FOREJT, M. Evaluation of dynamic forces established during the Taylor Anvil Test. MM Science Journal, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 214-217. ISSN: 1803-1269.
Detail

FOREJT, M.; ŠLAIS, M.; ŠVEJCAR, J.; VUT v Brně, Brno, CZ: Přípravek k dynamickému testování materiálu v tahu. 21472, užitný vzor. (2010)
Detail

FOREJT, M.; ŠLAIS, M.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení k provádění Taylorova kompresního testu. 21437, užitný vzor. (2010)
Detail