Detail patentu

Zařízení k provádění Taylorova kompresního testu

FOREJT, M. ŠLAIS, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Úprava konstrukce tělesa dopadliště zařízení pro Taylorův test, která umožňuje bezkontaktní měření teplot termosondou.

Klíčová slova

Taylorův test-TAT, bezkontaktní měření teplot

Číslo patentu

21437

Datum zápisu

01.11.2010

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty