Detail projektu

Inovace laboratorních cvičení v předmětech zaměřených na výuku bioelektrických jevů na srdečním svalu a buňkách

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

O projektu

Cílem projektu je inovovat praktickou, laboratorní, část výuky v předmětech Biofyzika a Bioelektrické jevy a v semináři Biofyzika svalových buněk. Aktualizovat a upravit stávající laboratorní úlohy tak, aby v nich byly využity nejnovější poznatky z dané oblasti a aby cvičení poskytovala ucelenější přehled. Doplnit osnovy laboratorních cvičení o nové úlohy, které přinesou studentům širší rozhled v biomedicínské oblasti.

Označení

2722/G1 - Rychtárik Milan

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rychtárik Milan, Ing. - hlavní řešitel
Čmiel Vratislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (24.04.2008 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2008-04-24 - nezadáno)