Project detail

Inovace laboratorních cvičení v předmětech zaměřených na výuku bioelektrických jevů na srdečním svalu a buňkách

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

On the project

Cílem projektu je inovovat praktickou, laboratorní, část výuky v předmětech Biofyzika a Bioelektrické jevy a v semináři Biofyzika svalových buněk. Aktualizovat a upravit stávající laboratorní úlohy tak, aby v nich byly využity nejnovější poznatky z dané oblasti a aby cvičení poskytovala ucelenější přehled. Doplnit osnovy laboratorních cvičení o nové úlohy, které přinesou studentům širší rozhled v biomedicínské oblasti.

Mark

2722/G1 - Rychtárik Milan

Default language

Czech

People responsible

Rychtárik Milan, Ing.
- principal person responsible (2008-04-24 - not assigned)
Čmiel Vratislav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2009-01-22 - not assigned)
Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2009-01-22 - not assigned)

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2008-04-24 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2008-04-24 - not assigned)