Detail projektu

Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů

Období řešení: 01.04.2007 — 31.12.2011

Označení

WD-69-07-4

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.04.2007 - 31.12.2011)
Dokoupilová Pazderková Kateřina, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2008 - nezadáno)
Kučerová Zita, RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2007 - nezadáno)
Maštálka Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2007 - nezadáno)
Vaďurová Jana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2007 - nezadáno)

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (15.02.2007 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo pro místní rozvoj - Výzkum pro řešení regionálních dispartit
- plně financující (2008-04-01 - 2011-12-31)

Výsledky

ŠILHÁNKOVÁ, V.; MAŠTÁLKA, M.; PONDĚLÍČEK, M.; KUČEROVÁ, Z. Sustainable Development Indicators - Theoretical Approaches and Experiences in the Czech Republic, Hradec Kralove Key Study. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2007.
Detail