Project detail

Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů

Duration: 01.04.2007 — 31.12.2011 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

WD-69-07-4

Default language

Czech

People responsible

Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (2007-04-01 - 2011-12-31)
Dokoupilová Pazderková Kateřina, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2008-01-01 - not assigned)
Kučerová Zita, RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2007-04-01 - not assigned)
Maštálka Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2007-04-01 - not assigned)
Vaďurová Jana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2007-04-01 - not assigned)

Units

Department of Theory
- (2007-02-15 - 2011-12-31)

Funding resources

-
- whole funder (2008-04-01 - 2011-12-31)

Results

ŠILHÁNKOVÁ, V.; MAŠTÁLKA, M.; PONDĚLÍČEK, M.; KUČEROVÁ, Z. Sustainable Development Indicators - Theoretical Approaches and Experiences in the Czech Republic, Hradec Kralove Key Study. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2007.
Detail