Detail projektu

Speciální metody modelování a simulace spínaných obvodů

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2010

Označení

GA102/08/0784

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (28.03.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2008-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Universal Current-Mode Gm-C Biquad. In Proceedings of the 18th International Conference Radioelektronika 2008. 1. Praha: IEEE, 2008. p. 137-139. ISBN: 978-1-4244-2087-2.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, Z. Modelování a simulace pomocí PSpice. Odborná literatura. Odborná literatura. Brno: Tribun EU s.r..o., 2011. 182 s. ISBN: 978-80-7399-293-4.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Optical Receiver with Photodiode Gain Stabilization. In 12th WSEAS Int. Conference on Circuits. Greece: WSEAS, 2008. p. 214-217. ISBN: 978-960-6766-82-4.
Detail

KOLKA, Z.; KOVÁŘ, J. ANALYSIS OF SWITCHED CIRCUITS USING HSPICE RF. In Proc. of Electronic Devices and Systems EDS'08 IMAPS CS International Conference 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 379-382. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

KOLKA, Z.; KOVÁŘ, J. VHDL-AMS MODELING OF DC-DC CONVERTERS FOR STEADYSTATE ANALYSIS. In Proc. of the 15th International Conference MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS. Poland: Technical University of Lodz, 2008. p. 543-546. ISBN: 83-922632-7-8.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D.; HORÁK, M. Simulation of Coding for Atmospheric Optical Channel. In Proc. of Mosharaka International Conference on Communications, Signals and Coding. Jordan: MOSHARAKA FOR RESEARCHES AND STUDIES, 2008. p. 20-25. ISBN: 978-1-4244-4850-0.
Detail

KOLKA, Z. RF- NOVÁ TŘÍDA OBVODOVÝCH SIMULÁTORŮ. In Seminář Teorie obvodů: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 112-115. ISBN: 978-80-7231-554-3.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; SHAKTOUR, M. Current-Mode Video Filters Employing Commercial Active Elements. In Mosharaka International Conference on Communications, Signals and Coding. Jordan: Mosharaka, 2008. p. 26-31. ISBN: 978-1-4244-4850-0.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Algorithmic utilization of LDI transform for discrete-time filter design. In Mosharaka International Conference on Communications, Signals and Coding. Jordan: Mosharaka, 2008. p. 68-73. ISBN: 978-1-4244-4850-0.
Detail

VÁVRA, J.; BIOLEK, D. Realizace CDU pomoci OTA. In Elektrotechnika a informatika 2008 část druhá - Elektronika. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 129-132. ISBN: 978-80-7043-701-8.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; KOVÁŘ, J. On Accuracy of Averaged Control-To-Output Frequency Responses of Switched DC-DC Converters. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 213-216. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

KOVÁŘ, J. SYMBOLIC SOLUTION OF TRANSIENT FUNCTION OF DC-DC CONVERTERS. In Zborník příspěvků konference Králíky 2009. 1. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 156-159. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Fázovací články 1. řádu s plně diferenciálními operačními zesilovači. In Komunikačné a informačné technológie 2009. Tatranské Zruby, Slovensko: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-80-8040-376-8.
Detail

KOLKA, Z.; HORÁK, M. POLE-ZERO ANALYSIS WITH ENHANCED PRECISION. In In Proc. of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference (EDS 2009). Brno: VUT v Brně, 2009. p. 319-324. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

KOLKA, Z.; HORÁK, M.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Accurate Semisymbolic Analysis of Circuits with Multiple Roots. In Proceedings of the 13th WSEAS international conference on Circuits. Greece: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2009. p. 178-181. ISBN: 978-960-474-096-3.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. On the Validity of SSA-based Models of DC-DC Converters. In Proc. of the 8th WSEAS Int. Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control&Signal Processing (CSECS'09). Puerto de la Cruz, Spain: WSEAS, 2009. p. 202-207. ISBN: 978-960-474-139-7.
Detail

KOLKA, Z.; KŘIVÁK, P.; KOVÁŘ, J. Adaptive Voltage Source for Avalanche Photodiodes. In Proc. of Radioelektronika 2009. Bratislava: STU Bratislava, 2009. p. 123-126. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

BIOLEK, D.; BAJER, J. Digitally controlled quadrature oscillator employing two ZC-CG-CDBAs. In Electronic Devices and Systems EDS'09 IMAPS CS International Conference 2009. 1. Brno: VUT Brno, 2009. p. 298-303. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Implementation of active elements for analog signal processing by diamond transistors. In Electronic Devices and Systems EDS'09 IMAPS CS International Conference 2009. 1. Brno: VUT Brno, 2009. p. 304-309. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Averaged modeling of switched DC-DC converters based on Spice models of semiconductor switches. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING (CSECS'08). Tenerife, Spain: WSEAS, 2008. p. 162-167. ISBN: 978-960-474-035-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. SPICE modeling of memristive, memcapacitative and meminductive systems. In ECCTD09 - European Conference on Circuit Theory and Design 2009. Antalya, Turkey: IEEE, 2009. p. 249-252. ISBN: 978-1-4244-3895-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BAJER, J. Single-Input Multi-Output Resistorless Current-Mode Biquad. In ECCTD09 - European Conference on Circuit Theory and Design 2009. Antalya, Turkey: IEEE, 2009. p. 225-228. ISBN: 978-1-4244-3895-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. LDI matrix for discrete-time filter design. In Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Circuits. Řecko: WSEAS, 2009. p. 156-161. ISBN: 978-960-474-096-3.
Detail

KOVÁŘ, J.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Symbolic Analysis of DC-DC Converters Using Generalized Averaged Model of PWM Switch. In Proceedings of the 16th International Conference MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS MIXDES 2009. Lódź: Technical University of Lódź, 2009. p. 577-580. ISBN: 978-83-928756-0-4.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. On Accuracy of Averaging for Switched Converters. In Proc of the 11th biennial IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS 2010). Malaysia: IEEE, 2010. p. 1107-1110. ISBN: 978-1-4244-7456-1.
Detail

KOLKA, Z.; KINCL, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Parametric Reduction of Jacobian Matrix for Fault Analysis. In Proc. of the 22nd IEEE International Conference on Microelectronics (ICM 2010). Cairo: IEEE, 2010. p. 503-506. ISBN: 978-1-61284-151-9.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Accurate Time-Domain Semisymbolic Analysis. In Proceedings of XIth International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Application to Circuit Design SM2ACD 2010. Tunis: IEEE, 2010. p. 137-140. ISBN: 978-1-4244-6815-7.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Modelování a interaktivní analýza HP memristoru v Micro-Capu v. 10. In Nové smery v spracovaní signálov 2010. L.Mikuláš, SK: AOS gen. M.R.Štefánika, 2010. s. 37-42. ISBN: 978-80-8040-399-7.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Dragonfly M-C Graphs For Symbolic Analysis of Current-Conveyor Circuits. In XIth International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Application to Circuit Design SM2ACD 2010. Tunisia: IEEE, 2010. p. 1010-1013. ISBN: 978-1-4244-6815-7.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Modeling the Quantization Effects in Digital Filters via Spice-Family Programs. Science & Military, 2008, vol. 2, no. 2, p. 5-10. ISSN: 1336-8885.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Universal Current-Mode OTA-C KHN Biquad. International Journal of Electronics, Circuits and Systems (IJECS), 2008, vol. 1, no. 4, p. 214-217. ISSN: 1307-4156.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; SHAKTOUR, M. Videofiltry s komerčními transkonduktory. Slaboproudý obzor, 2008, roč. 64, č. 1-2, s. 6-10. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. SPICE Model of Memristor with Nonlinear Dopant Drift. Radioengineering, 2009, vol. 2009 (18), no. 2, p. 210-214. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Efektivní SPICE analýza ustálených stavů DC-DC měničů typu nábojová pumpa. Slaboproudý obzor, 2008, roč. 63, č. 1-2, s. 40-44. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Symbolická analýza DC-DC měničů s impulsovou šířkovou modulací. Slaboproudý obzor, 2008, roč. 63, č. 1-2, s. 36-39. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Analýza kmitočtových charakteristik filtrů se spínanými kapacitory v PSpice. Slaboproudý obzor, 2008, roč. 63, č. 3-4, s. 10-13. ISSN: 0037-668X.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Accurate simulation of switched systems using VHDL-AMS. Science & Military, 2008, vol. 2007, no. 2, p. 25-28. ISSN: 1336-8885.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Current-mode biquad employing single CDTA. INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS, 2009, vol. 47, no. 7, p. 535-537. ISSN: 0019-5596.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. State-Space Averaging (SSA) Revisited: On the Accuracy of SSA-Based Line-To-Output Frequency Responses of Switched DC-DC Converters. WSEAS Transactions on Circuits, 2010, vol. 9, no. 2, p. 81-90. ISSN: 1109-2734.
Detail

SUTORÝ, T.; KOLKA, Z. Characterization of Nonlinear Integrated Capacitors. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 4, p. 9-14. ISSN: 1210-2512.
Detail

KADLEC, J.; BIOLEK, D. PSIM pro simulaci složitých systémů s využitím OrCAD PSpice. Slaboproudý obzor, 2010, roč. 66, č. 3, s. 24-32. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; KADLEC, J.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Interactive Command Language for OrCAD PSpice via Simulation Manager and its Utilization for Special Simulations in Electrical Engineering. WSEAS Transactions on Electronics, 2008, vol. 5, no. 5, p. 186-195. ISSN: 1109-9445.
Detail

BIOLEK, D.; SENANI, R.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 4, p. 15-32. ISSN: 1210-2512.
Detail

JAIKLA, W.; SIRIPRUCHYANUN, M.; BAJER, J.; BIOLEK, D. A Simple Current-Mode Quadrature Oscillator Using Single CDTA. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 4, p. 33-40. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Single-CDTA (Current Differencing Transconductance Amplifier) Current-Mode Biquad Revisited. WSEAS Transactions on Electronics, 2009, vol. 5, no. 6, p. 250-256. ISSN: 1109-9445.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Symbolic Analysis of Linear Circuits with Modern Active Elements. WSEAS Transactions on Electronics, 2009, roč. 5, č. 6, s. 88-96. ISSN: 1109-9445.
Detail

KOVÁŘ, J.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Symbolic analysis of DC-DC converters. Elektronika, 2010, vol. 2009, no. 12, p. 72-75. ISSN: 0033-2089.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Modelování akumulačních prvků s proměnnými parametry v PSpice. Slaboproudý obzor, 2010, roč. 66, č. 1, s. 20-21. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Implementace aktivních prvků analogových obvodů pomocí diamantových tranzistorů a sledovačů. Slaboproudý obzor, 2010, roč. 66, č. 1, s. 6-10. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Allpass filter employing one grounded capacitor and one active element. Electronics Letters, 2009, vol. 45, no. 16, p. 807-808. ISSN: 0013-5194.
Detail

BIOLEK, D.; BAJER, J.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; KUBÍČEK, M. Z Copy - Controlled Gain - Current Differencing Buffered Amplifier and its applications. International Journal of Circuit Theory and Applications., 2011, vol. 39, no. 3, p. 257-274. ISSN: 0098-9886.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Interaktivní analýza spínaných DC-DC převodníků v Micro-Capu. Slaboproudý obzor, 2009, roč. 65, č. 1, s. 9-13. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D. Měřicí funkce pro vyhodnocování PSpice analýzy spínaných obvodů v PROBE. Slaboproudý obzor, 2009, roč. 65, č. 1, s. 11-12. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Memristor a jeho místo v teorii obvodů. Slaboproudý obzor, 2009, roč. 65, č. 2, s. 1-16. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D.; BAJER, J.; VÁVRA, J.; SHAKTOUR, M. Optimalizace příčkových filtrů s OTA zesilovači. Slaboproudý obzor, 2009, roč. 65, č. 3, s. 1-4. ISSN: 0037-668X.
Detail

KALOUS, J.; BIOLEK, D. Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů. Slaboproudý obzor, 2010, roč. 66, č. 4, s. P1 (P7 s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; KESKIN, A.; BIOLKOVÁ, V. Grounded capacitor current mode single resistance-controlled oscillator using single modified current differencing transconductance amplifier. IET Circuits, Devices and Systems, 2010, vol. 4, no. 6, p. 496-502. ISSN: 1751-858X.
Detail

KOVÁŘ, J.; KOLKA, Z. Symbolický model DC-DC konvertoru. In Zborník příspěvků konference Zvůle 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 115-118. ISBN: 978-80-214-3709-8.
Detail

KADLEC, J.; POPELKA, L.: IGST; Internet Graphical Simulation Tool. http://www.umel.feec.vutbr.cz/mmsi/igst. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/mmsi/igst. (software)
Detail

BIOLEK, D.; KADLEC, J.: PSim 2.0; Simulation manager for OrCAD PSpice. UMEL FEKT VUT Brno, Technická 3058/10, 616 00 Brno, pracovna 6.30 (doc. Kadlec) K217 FVT UO Brno, Kounicova 65, 612 00 Brno, pracovna KŠ 5/87 (prof. Biolek). URL: http://psim.czweb.org/. (software)
Detail