Detail publikace

Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů

KALOUS, J. BIOLEK, D.

Originální název

Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů

Český název

Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek je věnován dvěma metodám modelování elektrických obvodů, založeným na využití všeobecně platného principu zachování energie. Prezentované metody jsou použitelné k odvození m,atematických modelů elektrických obvodů, pro něž platí Kirchhoffovy zákony. Praktické použití obou metod je ilustrováno na jednoduchém obvodu RLC a na obvodu regulovaného spínaného stejnosměrného měniče typu SEPIC.

Český abstrakt

Článek je věnován dvěma metodám modelování elektrických obvodů, založeným na využití všeobecně platného principu zachování energie. Prezentované metody jsou použitelné k odvození m,atematických modelů elektrických obvodů, pro něž platí Kirchhoffovy zákony. Praktické použití obou metod je ilustrováno na jednoduchém obvodu RLC a na obvodu regulovaného spínaného stejnosměrného měniče typu SEPIC.

Klíčová slova

mathematické modelování, Lagrangeův formalismus, Lagrangeovy rovnice, electrický obvod, spínaný DC/DC převodník

Rok RIV

2010

Vydáno

16.12.2010

Nakladatel

IEEE

Místo

Praha

ISSN

0037-668X

Periodikum

Slaboproudý obzor

Ročník

66

Číslo

4

Stát

CZ

Strany od

P1

Strany do

P7

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT50354,
 author="Jaroslav {Kalous} and Dalibor {Biolek}",
 title="Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů",
 annote="Článek je věnován dvěma metodám modelování elektrických obvodů, založeným na využití všeobecně platného principu zachování energie. Prezentované metody jsou použitelné k odvození m,atematických modelů elektrických obvodů, pro něž platí Kirchhoffovy zákony. Praktické použití obou metod je ilustrováno na jednoduchém obvodu RLC a na obvodu regulovaného spínaného stejnosměrného měniče typu SEPIC.",
 address="IEEE",
 chapter="50354",
 institution="IEEE",
 journal="Slaboproudý obzor",
 number="4",
 volume="66",
 year="2010",
 month="december",
 pages="P1--P7",
 publisher="IEEE",
 type="journal article - other"
}