Detail projektu

Studentský mezinárodní workshop - ekologická vesnice Hostětín

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

Cílem projektu je získat zájem studentů FA o ekologický program rozvoje venkovských sídel, který navrhuje opatření pro trvale udržitelný rozvoj sídla a jeho krajinného prostředí tak, aby spolu vytvořily ekologicky vyvážený a prosperující celek, který prověří na konkrétním příkladu. Cílem je rozvoj tvůrčí činnosti talentovaných studentů magisterského studijního programu nadstandardním způsobem.

Označení

FRVŠ 1981

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (07.06.2005 - nezadáno)
Devečka Pavel, Ing.
- spoluřešitel (07.06.2005 - nezadáno)
Kalinová Zuzana, Ing. arch.
- spoluřešitel (07.06.2005 - nezadáno)

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (07.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)