Project detail

Studentský mezinárodní workshop - ekologická vesnice Hostětín

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Cílem projektu je získat zájem studentů FA o ekologický program rozvoje venkovských sídel, který navrhuje opatření pro trvale udržitelný rozvoj sídla a jeho krajinného prostředí tak, aby spolu vytvořily ekologicky vyvážený a prosperující celek, který prověří na konkrétním příkladu. Cílem je rozvoj tvůrčí činnosti talentovaných studentů magisterského studijního programu nadstandardním způsobem.

Mark

FRVŠ 1981

Default language

Czech

People responsible

Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (2005-06-07 - not assigned)
Devečka Pavel, Ing.
- fellow researcher (2005-06-07 - not assigned)
Kalinová Zuzana, Ing. arch.
- fellow researcher (2005-06-07 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-07 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-01-01 - 2002-12-31)